Account

Zgromadzeni na świętej wieczerzy

to tytuł programu duszpasterskiego Kościoła na rok liturgiczny 2020/2021, który rozpocznie się w pierwszą niedzielę Adwentu.
A jego mottem są słowa: “Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J. 6,32). Celem programu "Eucharystia daje życie" jest pogłębienie wśród wiernych znaczenia tajemnicy Eucharystii jako centrum życia chrześcijańskiego, rozumienia symboliki celebracji eucharystycznych i częstego uczestnictwa w nich.

Eucharystia daje życie