Account

Polityka prywatności

Polityka prywatności

§1 Dane osobowe Zleceniodawcy

Zleceniobiorca, czyli FirmaProjektowa Sp z o.o. z siedzibą w Piastowie  05-820, przy ul. Warszawskiej 49/51, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000912559, posługująca się numerami REGON: 389522613 oraz NIP: 5342641756 w pełni dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, zwłaszcza przed dostępem osób nieuprawnionych. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych “(Dz.U. nr 133, pozycja 883)” każdy Zleceniodawca ma możliwość wglądu do własnych danych, ich aktualizacji, edycji oraz na życzenie Zleceniodawcy usunięcia jego danych z bazy danych serwisu Terrasanta.pl.

§2 Aspekty techniczne i adresowe

Podczas logowania w systemie Terrasanta.pl zbierane są dane o adresie IP, nazwa domeny, typ przeglądarki internetowej, natomiast w przypadku zamówienia usługi są to adres Zleceniodawcy, miejsce zamieszkania, numer telefonu i inne. Dane te nie będą w żaden sposób udostępniane podmiotom zewnętrznym (z wyjątkiem przekazania danych adresowych odpowiedniemu Przewoźnikowi) z zastrzeżeniem sytuacji tego wymagającej, np. w przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych lub w razie naruszenia praw Zleceniobiorcy, próby włamania lub innego działania na jego szkodę. Zleceniodawca akceptuje przekazanie danych do firmy obsługującej transakcje płatnicze w celu uiszczenia odpowiedniej opłaty za usługi. Podanie tych danych przez Zleceniodawcę nie jest obligatoryjne lecz jest warunkiem koniecznym do realizacji usługi. Niektóre elementy serwisu Terrasanta.pl wymagają akceptacji plików cookies, które konieczne są np. do zapamiętywania niezbędnych danych podczas logowania się Zleceniodawcy.

§3 Aspekty marketingowe

Zleceniodawca zgadza się na otrzymywanie informacji marketingowych od serwisu Terrasanta.pl, w szczególności wszelkich pytań w razie jakichkolwiek wątpliwości, informacji o zmianach w serwisie, a także treści reklamowych, jeśli uprzednio wyraził na to dodatkową i opcjonalną zgodę, zgodnie z postanowieniami art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. prawo telekomunikacyjne. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Zleceniodawcę.

§4 Prawa Zleceniobiorcy

Zleceniobiorca jako właściciel serwisu Terrasanta.pl ma prawo bez uprzedniego powiadomienia do usunięcia lub zablokowania konta Zleceniodawcy w każdej chwili, bez podania przyczyny. Zleceniobiorca może w każdej chwili zmienić postanowienia Polityki Prywatności.

§5 Kontakt ze Zleceniobiorcą

Wszelkie pytania lub sugestie odnośnie naszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności prosimy kierować na adres mailowy: biuro@firmaprojektowa.pl

§6 Polityka plików cookies

Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) informujemy, że podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu końcowym pliki cookies jest operator serwisu/witryny Terrasanta.pl.

§6.1 Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

§6.2 Pliki cookies zamieszczane i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem reklamodawców.

§6.3 Pliki cookies przechowywane będą w celach:

 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła oraz innych danych, o które zostanie poproszony,
 • dostosowanie serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników,
 • tworzenie statystyk oglądalności serwisu,
 • zbieranie informacji w programie partnerskim.

§6.4 W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • “niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu
 • “wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,
 • “funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 • “reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

§6.5 W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

§6.6 Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

§7 Informacje o danych osobowych- RODO

§7.1 Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

 • do przeglądania, poprawiania oraz kasowania swoich danych osobowych,
 • do składania żądania w formie elektronicznej z zakresu informacji o danych oraz ich przetwarzania,
 • wnieść skargę związaną z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§7.2 W sprawach nieuregulowanych polityką prywatności zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

§7.3 Serwis internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a) zrealizowania usług oferowanych na stronie internetowej,

b) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z

 • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

§7.4 W związku z przetwarzaniem danych osobowych w innych prawnie dopuszczalnych celach Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a) ING Bank Śląski S.A.

b) Twisto Polska sp. z o.o.

§7.5 W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

§7.6 W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

§7.7 W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

§7.8 W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

§8 Informacje o zbieraniu danych przez Facebooka

§8.1 Integrując naszą usługę z Facebookiem, możemy zbierać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, zdjęcie profilowe.

§8.2 Dane te są wykorzystywane do umożliwienia logowania przez Facebook oraz personalizacji doświadczeń użytkownika.

§8.3 Zebrane dane mogą być udostępniane Facebookowi zgodnie z jego polityką prywatności.

§8.4 Użytkownicy mają prawo do dostępu, poprawy oraz usunięcia swoich danych. Mogą również wycofać zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Aby usunąć swoje dane, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

a. Skontaktuj się z naszym działem wsparcia za pomocą  e-maila kontakt@terrasanta.pl

b. W wiadomości prosimy podać swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail użyty do logowania.

c. Przetworzymy Twoją prośbę w ciągu [2 dni roboczych].

§8.5 Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Facebooka można znaleźć w polityce prywatności Facebooka.

§9 Inspektor Ochrony Danych

§9.1 We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: tomasz@firmaprojektowa.pl